Обзор - Група за целодневна организация на учебния ден 1-В( 1 в, 1 г класове)