Група за целодневна организация на учебния ден 1-В( 1 в, 1 г класове)

13 янв. 2020 г.

Таблото с постижения на 1в група - ЦОУД
Всеки ден освен задължителната домашна работа, която учениците изпълняват преди да е свършил часът за самоподготовка, имат подготвени от мен диференцирани работни листове за допълнителни упражнения по Български език и математика. Най-добрите работи се поставят на таблото на групата, като всяка седмица то се актуализира. Работните листове отиват в индивидуалните им папки. Това стимулира малките ми ученици и те сами искат допълнителните листчета. Всяко дете се гордее, когато неговият работен лист попадне на таблото и когато дойдат родителите, се хвалят и показват постиженията си. А в часовете за занимания по интереси изработваме лесни за изпълнение изделия, с които да може да се справи всяко дете. Те са съчетание на дейности за развитие на фината моторика: изрязване по контур, сгъване, лепене и оцветяване по свой вкус и предпочитания. Днес изработихме тези симпатични обемни мишлета. Уж еднакви, но с цветовете на всяко дете станаха различни, пъстри, интересни.