17 фев. 2017 г.

Посланик на мира

Документ за принадлежност към Международното посолство на мира в Женева и Париж