Играем лазарско хоро "Буенек"

Пеем...Какви красиви корони с букви! Всяко дете само си изряза по шаблон от помагалото на Булвест 2000 "Искам да знам" короната, оцвети я според личните си предпочитания и получихме едностилни, но разноцветни весели корони с буквички.

Математико-езикова задача

Първо решаваме математическите задачи. С получените от тях числа попълваме таблицата с буквите според номерата им по азбучен ред. Получаваме думата Родина.

Предстои трудната математико-езикова задача. Инструкциите...

Пеперудите с печатните буквички кацат точно на своето цвете - с ръкописната буква

Азбуката вече зная - пред родители подреждаме буквите по местата им във вълшебния замък.

Група "Писането - лесно и забавно"

Групата за преодоляване на обучителни затруднения "Писането - лесно и забавно" в I д клас  има за цел да подпомогне овладяването на ключови знания, умения и компетентности по Български език и литература, основно в областта на писането. Започнахме със занятия за развитие на фината моторика, ориентация в пространството и зрително-двигателна координация с ресурси от логопедични сайтове в интернет, които ще продължат под различна форма до края на учебната година. Упражненията за писане на малка и главна буква се извършват чрез упражнителни листове, съдържащи голямо количество образци с пунктирана линия, което допринася ръката да овладее правилното движение при изписване на буквата и едва след това да започне самостоятелното ѝ изписване. Упражненията за артикулация и съставяне на звуково-буквени модели са особено важни като подготовка за четене и писане с акцент върху развитието на фонетичния слух - способност да чуят, изговорят правилно, отделят звуковете в думата, да ги определят като гласни или съгласни, да открият позицията на изучаван звук в дума.

Правим упражнения за развитие на фина моторика и зрително двигателна координация - повтаряне по пунктирана линия, запълване с цвят, свързване на точки по образец и други.

Скрити картинки с букви за разпознаване и оцветяване.

Упражняваме се в правилно и красиво изписване на малки и главни букви.

Златомира - самостоятелно съставя звуков модел.

Съставяме звукови модели на думи по картинки с гласните звукове.

Подробно за проекта "Твоят час"

Изисквания, стандарти за работата по проекта, документация...

Бланка за документи с логото на проекта

Заявление и декларация за информирано съгласие

Индивидуална образователна карта

Вставить заголовок

Я параграф. Нажмите здесь, чтобы добавить собственный текст и изменить меня. Это отличное место, где Вы можете рассказать свою историю и дать больше информации о себе Вашим посетителям.