Споделено

17 мар. 2016 г.

Целият урок може да се види тук.

13 мар. 2016 г.

        Урокът се проведе в навечерието на Националния празник. Затова реших той да бъде  по-различен от всички досега провеждани от мен уроци по математика. Исках да е празнично и едновременно с висока плътност, за да усъвършенстваме алгоритъма на умножение на естествените числа с двуцифрено. Силната и органична връзка с Човекът и обществото използвах с цел по-стабилно запечатване в дълготрайната памет на учениците на датите на важни исторически събития, както и пресмятането и записването с римски цифри на вековете, в които са се случили - все неща, които по мои наблюдения силно затрудняват моите четвъртокласници. Задачите с историческо съдържание съставих сама. Коментарите върху историческите събития, направени от учениците, се оказаха особено ценни и полезни, особено преди провеждането на междинния тест по ЧО. Използвах както винаги електронните уроци на Булвест 2000, съставена от мен кратка презентация за самопроверка, предварително подготвени материали за българското знаме, табелки, работни листове.

     Състезателният елемент особено силно мотивира учениците да разпределят помежду си задачите с различна трудност и сложност, като адекватно преценят възможностите на членовете на отборите и създадат нужната организация за приключване  в определеното за тях време. Стимулира ги към взаимопомощ вътре в отбора.

     Удовлетворението, което се четеше по лицата, ми показва, че съм сполучила с този урок и занапред следва да продължа в тази посока.

13 мар. 2016 г.

Победителите - Отбор "Плиска", изпълниха песента "Радецки" Втори бяха "Преслав" - "Ден на будителите", Трети - "Търново" - "Вятър ечи, балкан стене" и последни се справиха "Сердика" - те зарадваха с изпълнение на "Хубава си, моя горо". По дадени размери отборите пресметнаха поотделно лицето на знамето, изработено от тях, което е с правоъгълна форма и откриха лесен и бърз начин за пресмятане площта на голямото знаме, състоящо се от 4-те по-малки - чрез умножение на еднаквите стойности по 4. Последваха предложения за подходящо място, което да украсим с продукта от нашия мини-проект и така да допълним патриотичния интериор на класната стая. Накрая единодушно избрахме бялата врата, за да изпъкват върху нея цветовете на българския трикольор.

13 мар. 2016 г.

Всеки отбор трябва да изпълни следните задачи: 1.Да извърши умножението, 2. да препише отговорите върху цветните картончета както следва: получените произведения - 4-цифрени числа - на бяло, 5-цифрените - на зелено и 6-цифрените - на червено. 3.Да подредят и залепят върху картоните цветовете на българския трикольор. 4.Който отбор бъде готов, става и изпява откъс от любима патриотична песен.