Обзор - Сканирани документи

ЯНВАРЬ 2020 Дата
Квалификационен курс - 2019 0 0 23 янв. 2020 г.
Признатите квалификационни кредити от обучението в Русия 0 0 23 янв. 2020 г.
АПРЕЛЬ 2017 Дата
Допълнителна квалификация в Русия - Държавен институт по руски език "А.С. Пушкин" 0 0 4 апр. 2017 г.
Допълнителна квалификация в Русия - Държавен институт по руски език "А.С. Пушкин" 0 0 4 апр. 2017 г.
Допълнителна квалификация в Русия - Държавен институт по руски език "А.С. Пушкин" 0 0 3 апр. 2017 г.
НОЯБРЬ 2015 Дата
Фото 0 0 11 ноя. 2015 г.
Фото 0 0 11 ноя. 2015 г.
Фото 0 0 11 ноя. 2015 г.
Фото 0 0 11 ноя. 2015 г.
Фото 0 0 11 ноя. 2015 г.
Фото 0 0 11 ноя. 2015 г.
Фото 0 0 11 ноя. 2015 г.
Фото 0 0 11 ноя. 2015 г.
Фото 0 0 11 ноя. 2015 г.
Фото 0 0 11 ноя. 2015 г.
Фото 0 0 11 ноя. 2015 г.
Фото 0 0 11 ноя. 2015 г.
Фото 0 0 11 ноя. 2015 г.
Фото 0 0 11 ноя. 2015 г.
Фото 0 0 11 ноя. 2015 г.
Фото 0 0 11 ноя. 2015 г.