4 апр. 2017 г.

Допълнителна квалификация в Русия - Държавен институт по руски език "А.С. Пушкин"

Удостоверение - стр.2