Педагогическа дейност

19 фев. 2016 г.

Съвременните технологии са добър помощник в общуването ми с родителите, в осъществяването на постоянна обратна връзка и индивидуални консултации по развитието на децата, постиженията им, проблемите им. Освен платформите на Фейсбук и Скайп, които са най-популярните за деца и родители, аз избрах да работя с платформата на https://www.classdojo.com, една удобна форма на вътрешнокласов електронен дневник, който не дублира общоучилищния. Тук не се нанасят оценки, но се дава оценка на поведението, дисциплината в часовете, взаимоотношенията в класа, също така мога да разменям съобщения с всички регистрирани родители едновременно или да контактувам с конкретен родител, когато случаят го изисква. Публикувам снимки от живота на класа, които също както и в другите социални мрежи, могат да бъдат разглеждани и "харесвани". Всяко дете си има свое анимационно чудовище, сладко и симпатично, което може да сменя самостоятелно. Колкото полезно, толкова и занимателно. Мисля, че това е полезно и облекчава родителите, които нямат възможност да посещават често училището за родителски срещи, допълнителен час на класа, поради неудобен работен график.  Опитът ми показва полезнoстта и ефективността на това общуване, затова съм убедена, че не само ще го продължа, но и ще търся още по-ефикасни методи както за фронтално, така и за индивидуално взаимодействие с родителите.

26 окт. 2015 г.